VI | EN

Phương pháp Tích hợp

Dạy học theo phương pháp Tích hợp là sự đan xen, kết hợp các nội dung và hoạt động giáo dục phù hợp để tạo một tiết học phong phú, thu hút được trẻ. Từ đó tập cho trẻ thói quen khi quan sát các sự việc xảy ra xung quanh sẽ biết tư duy liên kết các sự việc lại với nhau.
 
Phương pháp Tích hợp
 
Phương pháp Tích hợp
 
ĐĂNG KÝ THAM QUAN