VI | EN

Học Phí Năm Học 2018-2019

 • Học phí
Age group
Nhóm tuổi
TRIAL CLASS (2 weeks)
LỚP HỌC THỬ (2TUẦN)
SUMMER TUITION FEEs
HỌC PHÍ
Half day
Nửa ngày
Full day
Cả ngày
TERM (3 months)
Đóng theo kỳ (3 tháng)
PRE-TOT 1
(4.5 – 12 tháng)
4.664.000 vnd 6.663.000 vnd 28.554.000 vnd
(9.518.000/tháng)
PRE-TOT 2
(12 – 18 tháng)
4.379.000 vnd 6.255.000vnd 26.805.000 vnd
(8.935.000/tháng)
TODDLER 1
(18 – 24 tháng)
4.217.000 vnd 6.024.000 vnd 25.815.000 vnd
(8.605.000/tháng)
TODDLER 2
(24 – 36 tháng)
4.055.000 vnd 5.793.000 vnd 24.825.000 vnd
(8.275.000/tháng)
PRESCHOOL
(3 – 4 tuổi)
3.964.000 vnd 5.663.000 vnd 24.270.000 vnd
(8.090.000/tháng)
KINDERGARTEN
(4 – 5 tuổi)
3.800.000 vnd 5.428.000 vnd 23.262.000 vnd
(7.754.000/tháng)
PRE-PRIMARY
(5 – 6 tuổi)
 • Phí ăn và chăm sóc ngoài giờ
  • ​Phí ăn: 70.000vnd/ngày
  • ​Chăm sóc ngoài giờ (Sau 17.00): 80.000vnd - 100.000vnd
 • Phí khác
  • ​Phí nhập học: 3 .000.000 vnd
  • Phí xây dựng trường: 2.400.000 vnd/năm

 

 

ĐĂNG KÝ THAM QUAN