VI | EN

Chương trình học Kindergarten

Chương trình học Kindergarten

Kindergarten (4 – 5 tuổi) là chương trình học tạo điều kiện cho trẻ hình thành sự sáng tạo và tự lập trong học tập, cũng như trong sinh hoạt hàng ngày.

 • Học tập:
  • Trẻ được phát triển toàn diện thông qua hệ thống các môn học đa dạng, khuyến khích sự phát triển cá nhân, tham gia sáng tạo về hình thức, nội dung, cách thể hiện của cá nhân trong các hoạt động tại lớp.
  • Trẻ cũng bắt đầu được chú trọng phát triển về chữ viết và toán học, giúp khả năng tư duy của trẻ được hình thành với trình độ cao hơn, chuyên sâu hơn.
 • Phát triển kỹ năng:
  • Ở lứa tuổi này, trẻ sẽ được phát triển mạnh về kỹ năng trong tất cả các hoạt động, khả năng ứng xử và phản ứng với môi trường xung quanh, thực hiện tốt các hành vi văn hóa trong cuộc sống.
  • Trẻ được tạo điều kiện để phát triển khả năng giao tiếp, biết nêu quan điểm, suy nghĩ, ý kiến cá nhân về các chủ đề xung quanh cuộc sống.
  • Trẻ được rèn luyện các kỹ năng tự phục vụ bản thân, giúp đỡ mọi người, phát triển kỹ năng hoạt động cá nhận, hoạt động nhóm, tập thể.

 

 • 4 – 5 TUỔI

 • 15-20 bé

 • 8-9 bé/cô

 • 7:00AM - 5:00 PM

Liên hệ chúng tôi

Thời khóa biểu mẫu

Chủ Đề Theo Kế Hoạch
Thời gian Chương trình
7:30 - 8:30 ARRIVAL / Đón trẻ
MORNING EXERCISE / Thể dục sáng
BREAKFAST / Ăn sáng
8:30 - 9:00 CIRCLE TIME / Trò chuyện theo chủ đề
OUTDOOR ACTIVITIES / Hoạt động ngoài trời
9:00 - 9:45 SHORT NAP / Giấc ngủ ngắn
9:45 - 10:00 MORNING SNACK (FRUIT) / Ăn nhẹ (hoa quả)
10:00 - 10:30 ENGLISH / Giờ Anh ngữ
10:30 - 11:30 LUNCH / Ăn trưa
11:30 - 14:30 NAPTIME / Ngủ trưa
MASSAGE / Massage cơ thể
14:30 - 15:00 AFTERNOON SNACK / Ăn xế
15:00 - 15:30 MAIN ACTIVITIES / Hoạt động ngoài trời
15:30 - 16:00 EXTRA ACTIVITY / Hoạt động ngoại khóa
16:00 - 16:15 AFTERNOON SNACK / Ăn nhẹ chiều
16:15 - 16:45 CORNER ACTIVITY / Hoạt động góc
17:00 DISMISSAL / Trả trẻ
ĐĂNG KÝ THAM QUAN